Предметом вивчення навчальної дисципліни є управління готельно-ресторанним бізнесом за умов застосування сучасних інформаційних технологій та інформаційних систем.

Метою освоєння дисципліни «Моделювання фінансово-господарської діяльності підприємства» є забезпечення міцного та усвідомленого засвоєння студентами знань про основні напрями застосування сучасних інформаційних технологій в діяльності підприємств готельно-ресторанного господарства, що використовуються для автоматизації готельно-ресторанного бізнесу, прищеплення студентам навичок раціонального використання інформаційних технологій у своїй професійній діяльності, та набуття ними практичних навичок з впровадження та застосування сучасних інформаційних технологій у діяльності підприємств готельно-ресторанного господарства.